“Een druppel tederheid is meer dan geld en macht”

EFT – Emotional Focused Therapie

 

EFT – Emotional Focused Therapie is een relatietherapie, ontwikkeld door dr. Sue Johnson in Canada. Het uitgangspunt van EFT ligt in de hechtingstheorie wat zegt dat niemand op deze aarde gemaakt is om alleen te zijn. Ieder mens functioneert beter als die in verbinding kan zijn met een geliefde die emotioneel open en nabij is.

Door de veilige aanwezigheid van een partner of geliefde kun je veel meer aan. Als die veiligheid er niet is kunnen (negatieve) emoties hoog oplopen. En dat is begrijpelijk want de ander is zo belangrijk dat je die niet kwijt wilt raken. Met deze emoties gaan we aan het werk om elkaar te kunnen begrijpen en te voelen welke pijn er onder zit.

Als de pijn en behoeftes gedeeld kunnen worden maakt het weer een veilige bedding wat troost en steun geeft waardoor je iets voor elkaar gaat betekenen.

 

Wat doet een EFT therapeut?

In de therapie verhelderen we de negatieve interactiepatronen die zijn ontstaan in je relatie. Dit negatieve patroon is het probleem geworden in je relatie. Een EFT therapeut begint met het ontrafelen van dit patroon om daarna de pijn en onderliggende behoeftes te kunnen delen.

We werken dit uit vanuit 9 stappen die zijn onderverdeeld in 3 fases:

Fase 1:  De escalatiefase

• Stap 1: Je gaat leren waar het escaleert in jullie relatie. Wie trekt zich terug en wie valt er aan.

• Stap 2: We verhelderen de interactiecircel door negatieve emoties te herkennen en patronen te verhelderen.

• Stap 3: Hier ga je leren voelen. Niet erkende emoties achterhalen, ontdekken en exploreren.

• Stap 4: Bewust zijn van wat je denkt en voelt en betekenis geven aan gedachten en gevoelens.

Fase 2:  De verbindingsfase

• Stap 5: Verzachten en verdiepen. Uitwerken van onderliggende angsten en hechtingsbehoeften.

• Stap 6: Emoties en behoeftes leren delen naar de ander zodat die kan verzachten en worden ontvangen.

• Stap 7: Stimuleren om de verwoorde behoeftes te ontvangen en het aanvaarden van de ander.

Fase 3:  De bestendigingsfase

• Stap 8: Nieuwe oplossingen inzetten voor oude problemen. Elkaar ondersteunen in nieuwe posities.

• Stap 9: Terugkijken op het proces. Nieuwe emotionele betrokkenheid en plannen maken.

Deze 9 stappen hebben geen vast omlijnt verloop in het proces. In de sessie zal er een dans gemaakt worden door de stappen heen.

EFT is de best onderzochte relatietherapie en daardoor bewezen effectief. De methode van EFT relatietherapie is evidence based. Dat wil zeggen dat het wetenschappelijk is onderbouwd. De resultaten van onderzoek laat zien dat 86 % van de onderzochte paren significant verbeterden en dat 70-73 % van de paren hersteld waren van relatieproblemen.

Henk

Henk

Hallo ik ben Henk, heb je een vraag? Ik probeer je zo spoedig mogelijk te beantwoorden.

I will be back soon

Henk
Stel hieronder je vraag in de whatsapp chat.
WhatsApp mij direct