Emotie doorvoelen maakt ruimte en beweging

Bio-Energetica

Bio-energetica is ontwikkeld door Alexander Lowen(1910). Hij was leerling van Wilhelm Reich die de aard van de karakterstructuren bestudeerde en ontwikkelde.

Bio-energetica gaat ervan uit dat pijnlijke situaties, vooral uit de kindertijd, zich verankeren in het lichaam en met name in het bindweefsel. Deze lichaamspantseringen vormen door middel van spierspanningen diverse karakteristieke lichaamshoudingen die duidelijk visueel herkenbaar zijn. Reich heeft in zijn onderzoek vijf van deze lichaamstypen ontwikkeld. Hij noemde het de karakterstructuren. John Pierrakos voegde daar een zesde aan toe, namelijk de symbiotische. Ze zijn onderverdeeld in:

schizoïde      geschonden basisrecht – sensibel – terugtrekken – uit contact gaan
orale      
onverzadigbare – eet emoties weg – angst voor het tekort
symbiotische      is niet autonoom – past zich aan de omgeving aan – vervloeier
masochistische      verdrager – verantwoordelijk – geen behoeftes – schuldig voelen
psychopatische      wantrouwend – dominant – manipulatief – charmeur – leider
rigide      prestatiegericht – controleur – perfectionist – actief – houden afstand